پیشگیری از استرس کودکان

پیشگیری از استرس کودکان با راهکار هایی ساده و کاربردی

پیشگیری از استرس کودکان چگونه به فرزندم مقابله با استرس را بیاموزم؟ فصل پاییز و بازگشت کودکان به مدرسه به معنای تکالیف خانه، امتحانات، فضای رقابتی و بله، گاهی استرس نیز می‌باشد. ما افراد بالغ وقتی دچار استرس می‌شویم معمولا دوران کودکی را یاد می‌کنیم که چقدر دوران پر خنده و خوبی بوده است. و وقت خود را با دوستان خوبمان می گذرانیده ایم. اما حقیقت امر این است که اکنون بیشتر از هر زمان دیگر، کودکان از میزان استرس بیشتری رنج می‌برند. کارهایی که والدین می‌توانند برای پیشگیری از استرس کودکان انجام دهند والدین باید روی ساختن روابط با فرزندانشان بر اساس عشق و محبت و حمایت تمرکز کنند; در نتیجه کودکان می‌توانند آنها را در مواجهه با موارد استرس زای غیرقابل پیشبینی در زندگی، الگو قرار دهند. و در واقع از آنها رسم و روش زندگی...

ادامه مطلب