اثر ترامپولین بر افزایش ارتفاع پرش

تأثیر ترامپولین بر افزایش ارتفاع پرش امروزه در اکثر رشته های ورزشی حرفه ای ، بسیاری از ورزشکاران به دنبال افزایش ارتفاع پرش خود هستند. در این مقاله قصد داریم به صورت کاملا علمی و ا استناد به منابع موثق روش های افزایش ارتفاع پرش را مرور کرده و تایج تحقیقات علمی در بررسی اثر ترامپولین بر افزایش ارتفاع پرش بررسی کنیم. همواره روش های تمرینی زیادی برای دستیابی به این هدف وجود دارد که متداول ترین آنها ورزشهای استقامتی  پلایومتریک (Plyometric) و تمرینات با وزنه (Weight training) میباشد. مروری بر تاریخچه تحقیقات : در سال ۱۹۹۸ D.CHU   پیشنهاد کرده است که از ورزش های پلیومتریک همانند Drop jumping و Depth jumping برای افزایش ارتفاع پرش می توان استفاده نمود . بررسی های Bobbert در سال ۱۹۹۰ نشان می دهد که میزان ارتقاء در ارتفاع پرش حاصل شده از...

ادامه مطلب