تمرینات پرشی

تمرینات پرشی و تاثیر شگرف آن بر بدن

تمرینات پرشی و تاثیر شگرف آن بر بدن شما   مطالعات جدید حاکی از آن است که میزان اندکی حرکات پرشی تاثیرات زیادی بر بدن دارد! تحقیق جدیدی که در مجله ی پزشکی ورزشی آلمان منتشر شده ، تاثیر بالای تمرینات پرشی را در داشتن بدنی فیت و متناسب تایید می کند . حتی اگر تمرینات پرشی مورد نظر برنامه ی سبک و دور از تنشی را دنبال کنند. شرکت کنندگان در یک مطالعه ی هشت هفته ای ، سه جلسه ی تمرینی ۱۹ دقیقه ای در هفته را اجرا کرده اند. که هر جلسه ی تمرینی شامل ۴ دقیقه تمرینات کم شدت گرم کردن و سرد کردن بدن بوده. با وجود اینکه آنها در مجموع یک هفته تنها ۵۷ دقیقه تمرین کردند ( بسیار کمتر از توصیه ی انجمن قلب آمریکا مبنی بر ۱۵۰ دقیقه تمرین در طول...

ادامه مطلب