ترمپولین برای باشگاه های ایروبیک و فیتنس یک وسیله بسیار مفید است که تنوع حرکات بیشتری را برای ورزکار فراهم میکند و سطح کیفیت باشگاه را نیز ارتقا میدهد این نوع ترامپولین در دو دسته اصلی کشی و فنری تولید میشود که هر یک ویژگی های خود را دارد.
ترمپولین برای باشگاه سطح کیفی را نیز ارتقاء میدهد و منجر به افزایش محبوبیت باشگاه نیز میشود

خانه » ترامپولین باشگاهی

نمایش یک نتیجه

مشاهده فیلترها