تاثیر ترامپولین در افزایش قدرت

ترامپولین با خاصیت ارتجاعی فوق العاده خود و با استفاده ازگرانش زمین  شما را قدرتمند میسازد.

هنگامی که از ترامپولین استفاده می کنید شرایط بی وزنی را در بالاترین ارتفاع هنگام پرش تجربه میکنید و هنگام برخورد با صفحه پرش و بالا پریدن تا  ۳ برابر نیروی گرانش زمین به بدن وارد میشود.در این دو حالت ماهیچه های شما در وضعیت انقباض و آزاد قرار میگیرند که ناخوداگاه منجر به افزایش استقامت و قدرت عضلات میشود. با توجه به اینکه این انقباض و انبساط عضلات بواسطه شتاب گرانش زمین به تمام ۶۳۸ ماهیچه بدن وارد میشود و هیچ قسمت از بدن از فرایند احیاسازی و تقویت از قلم نمی افتد.

ایران ترامپولین تجربه ای جدید برای شما در بر خواهد داشت .

تفاوت را ببینید و نتیجه را تجربه کنید..

متابولیسم بدنتان را سرعت دهید

آبا میدانستید بدن شما حتی هنگام  خواب، غذا خوردن و استراحت هم کالری مصرف میکند؟ حتما فکر میکنید این موضوع آنقدر خوب است که ممکن است غیر واقعی به نظر بیاید ولی حقیقت دارد.

هنگامی که بین ۱۰ تا ۱۵ دقیقه از ترامپولین استفاده میکنید متابولیسم بدن شما برای ۲۴ ساعت آینده سرعت پیدا میکند. در این ۲۴ ساعت سرعت شکستن سلول های قند و چربی افزایش یافته و انتقال اکسیژن به ماهیچه ها و عضله سازی افزایش می یابد و این در حالیست که فشار وارده به بدن شما آنچنان ناچیز است که بدن شما احساس نمیکند که آبا فعالیت ورزشی میکنید یا در حال استراحت  و یا تماشای تلویزیون هستید. خوبی ترامپولین این است که استفاده از آن حتی برای مدتی کم در طول روز سرعت متابولیسم را افزایش میدهد و به شما کمک میکند تا در طول زمان کالری بیشتری مصرف کرده و تناسب اندام بدست آورید. شما میتوانید بین فعالیت های روزانه دقایقی را بر روی ترامپولین پریده و سرعت متابولیسم بدن خود را بالا نگه دارید .

خبر خوب برای افرادی که اهل شمارش کالری مصرفی روزانه خود هستند این است که ریباندیگ یا به عبارتی همان ترامپولین اعداد را به خدمت شما درآورده!

اگر وزن شما ۷۵ کیلوگرم باشد و برای ۳۰ دقیقه بدوید انرژی مصرفی شما تقریبا برابر ۱۷۵ کیلو کالری خواهد بود. همان مدت زمان استفاده از ترامپولین ۲۰۵ کیلو کالری مصرف خواهد کرد و این درحالیست که ترامپولین بسیار مفرح تر و جذابتر از دویدن است!

تحقیقات اخیر نشان داده ریباندینگ ۵۰ درصد سریعتر از دویدن چربی را می سوزاند هنوز صبر کنید! ترامپولین بسیار فراتر از یک چربی سوز ساده است. ترامپولین ورزشی برای تمام عضلات بدن شماست. قلب ها  ، شش ها را تقویت کرده و سیستم ایمنی بدن شما را مقاوم  تر می سازد و قدرت ماهیچه های شما را افزایش میدهد.

تمرینات برونگرا( ECCENTRIC)

امتیازات مثبت در تمرینات منفی

چه کسی مزایای تمرینات منفی مرکزگرا(eccenteric) و مثبت برونگرا (concentric) را همزمان نمیخواهد؟

تقابل منفی ماهیچه ها هنگام کشیده شدن ماهیچه ها زیر فشار  اتفاق می افتد مانند فشاری که هنگام پایین آوردن هالتر در انجام حرکت قدرتی جلوبازو اتفاق می افتد. هنگام بالا آوردن هالتر قسمت مثبت حرکت است و منجر به فشرده شدن ماهیچه میشود. قسمت منفی حرکات ورزشی( برونگرا) انرژی کمتری نیاز دارد و به همین علت است که شما تقریبا ۴۰% وزن بیشتری را میتوانید با هالتر پایین بیاورید ولی نمی توانید همان وزن را با هالتر بالا بیاورید

اگرچه فشار مثبت بر روی ماهیچه ها منجر به عضله سازی بیشتری میشود ولی اعمال  فشار منفی شما را کمتر خسته مبکند و سرعت متابولیسم شما را ۹ درصد افزایش میدهد و باعث میشود مدت زمان بیشتری احساس پرانرژی بودن در بدن خود داشته باشید.(پس از اعمال فشار زیاد  مثبت به بدن درست باالعکس این داستان اتفاق می افتد و پس از ورزش احساس میکنید بدن شما از انرژی تخلیه شده و نیاز به استراحت دارید)

بر روی ترامپولین هر دو نوع نبروی مثبت و منفی به عضلات وارد میشود. نبروی مثبت هنگام بالا رفتن در حرکت پرشی و نیروی منفی هنگام پایین آمدن . ترامپولین های itram به نحوی طراحی و ساخته شده اند که  نه تنها از جراحت های ورزشی جلوگیری میکنند بلکه میتوانند در درمان این آسیبها مفید باشند.