تخلیه استرس روزانه با iTram

ترامپولین های ما برای گرفتن استرس ساخته شده اند. چرا استرستان را به آنها ندهید.

تمرینات ورزشی روش ریلکس شدن اکثر افراد مخصوصا افرادی که در طول روز روی پاهای خود هستند، نیست. در حالی که در واقع یکی از بهترین راه های کاهش استرس روزانه استفاده از ترامبولین است.

تنها چند دقیقه استفاده از ترامبولین با کیفیت در پایان یک روز سخت و پر استرس میتواند شما را به فرد دیگری تبدیل کند. سرعت گردش خون به ماهیچه های کمتر استفاده شده در طول روز را افزایش داده، و عضلات بیش استفاده شده و خسته را شل کرده و ترشح اندروفین در مغز را فراهم میکند. با تمرکز کردن بر روی یک حرکت ورزشی ساده و مفرح پس از یک روز طولانی و پر تنش ، تمام استرس ها از بدن شما دور شده و ذهن شما احساس آرامش خواهد کرد.

استرس را با تمرینات هوازی کاهش دهید.

استرس فقط یک بار اضافی بر دوش شما نیست، بلکه میتواند شما را از بین ببرد!.با عوارض جانبی مانند سردرد، بی خوابی، و افزایش وزن به سلامت روحی و فیزیکی شما لطمه میزند و حتی میتواند مشکلات قلبی و حتی سکته به همراه داشته باشد،سبک زندگی امروزه برای ما وقت کمی برای آرامش و ریلکس شدن باقی میگذارد. خوشبختانه روش های زیادی برای مقابله با استرس وجود دارد. ورزش سبک بر روی ترامپولین های iTram یکی از سالم ترین راه ها است. بر اساس گزارش تحقیقی از دانشکده پزشکی هاروارد “ورزش هوازی مداوم و منظم تغییرات قابل توجهی در بدن و متابولیسم،قلب و روح انسان میگذارد. ورزش قابلیت منحصر به فردی در استرس زدایی و ریلکس شدن و آرامش و حتی مقابله با افسردگی دارد.

A-BOUNDING HAPPINESS

There’s something naturally soothing about rebounding on a bellicon® both physically and emotionally. Maybe it’s just that a change of pace is as good as a rest – and bouncing is delightfully different from our normal daily movements. Some think it triggers unconscious memories of being in the womb or cradle. Whatever the reason, exercising on our mini-trampoline leaves body and mind at peace.

On a biological level, the automatic contraction and relaxation of the muscles improves blood flow, boosting your body’s oxygen levels – with rejuvenating effects. Bouncing on a bellicon® also relaxes tense muscles and lubricates your joints, massaging away the day’s cares.

From the mental perspective, focusing on a physical activity soothes a busy mind. This is partly because getting on your bellicon® floods the brain with endorphins. Released during exercise, these feel-good neurotransmitters counteract the effects of stress and anxiety, leaving you feeling more peaceful and centered.

While it’s well known that the root cause of stress is emotional, managing life’s pressures can and should involve the body. Physical fitness is key to mental fitness.