مقالات

بازی های ترامپولین

بازی های ترامپولین

بازی های ترامپولین

۱) مارکو پولو :

این بازی را میتوان حداقل با ۲نفر انجام داد. قوانین این بازی به این صورت هست که یک نفر با چشمان بسته تا ۱۰بار بر روی ترامپولین می پرد و در حین پرش بقیه هم بازیکن ها از او دور می شوند. بعد از اتمام پرش ،فردی که چشم هایش بسته هست از ترامپولین پایین می آید واز کلمه ی( مارکو) برای پیداکردن هم بازیکن ها استفاده می کند و بازیکن های دیگر برای یاری او از کلمه ی( پلو) استفاده می کنند.تا۳ بار بیشتر از کلمه ی مارکو پلو برای پیدا کردن بازیکن ها نمیتوان استفاده کرد. بازیکن ها بعد از اتمام۱۰پرش (بازیکنی که در حال جامپ روی ترامپولین است)،باید به صورت ثابت در جای خود بایستند. بازنده فردی است که توسط بازیکن اصلی(که در حال جامپ زدن بر روی ترامپولین است)پیدا می شود.

۲)پاپ کورن :

 

بازی های ترامپولین

در این بازی حداقل به۳نفر احتیاج داریم. یک نفر به صورت نشسته و زانوها به حالت تاشده در بغل (شخصA)در مرکز ترامپولین قرار می گیرد که نقش هسته پاپ کورن را دارد. دو نفر دیگر(شخصBوC) در اطراف او، روی ترامپولین جامپ می زنند و نقش گرما را دارند. شخصAزمانی بازنده محسوب می شود که حالت خود را از دست بدهد. در این صورت نوبت نفر بعدی می شود که حالت پاپ کورن به خود بگیرد.

۳) پیرو رهبر :

یک دیگر از بازی های ترامپولین پیرو رهبر است که در این بازی هرچه تعداد نفرات بیشتر باشد،بازی جذاب تر و چالش برانگیز تر می شود. قوانین بازی به این شکل هست که در هر نوبت یک نفر از بازیکن ها بر روی ترامپولین می رود و حرکت یا جامپ مخصوص خود را می زند و نفر بعدی که روی ترامپولین می آید،هم حرکت نفرات قبلی را باید انجام دهد و هم حرکت مخصوص خود را. در این بازی فردی بازنده محسوب می شود که ترتیب حرکات را فراموش کند.

بیشتر بخوانید   اضافه وزن در ایران

۴) اجتناب از توپ :

بازی های ترامپولین

در این بازی همه ی بازیکنان داخل ترامپولین هستند و تنها از یک توپ استفاده می شود. توپ در مرکز ترامپولین قرار می گیرد در حالی که بازیکنان در حال پرش هستند. همزمان که بازیکنان در حال پرش بر روی ترامپولین هستند، توپ هم تحت تاثیر پرش بازیکنان بصورت معلق در هوا راه خود را طی می کند. هدف بازی اینست که از برخورد توپ با بدن بازیکنان جلوگیری شود.هرفردی که توپ به بدن او اصابت کند، بازنده هست و باید از ترامپولین خارج شود. برنده فردی است که در انتهای بازی همچنان داخل ترامپولین هست و توپ به او اصابت نکرده است.

۵) طناب مار :

این بازی سرگرم کننده برای بچه های کوچکتر مناسب است و نیازمند یک نفر شخص بالغ که در خارج از ترامپولین بایستد، است.این شخص یک طناب پرش را در سراسر قطر ترامپولین قرار داده وآن را به عقب و جلو حرکت می دهد.این باعث می شود تا توهم یک مار پر جنب و جوش در سراسر سطح ایجاد شود.اگر طناب پرش به بدن بچه ها برخورد کند،بازنده هستند و باید ترامپولین را ترک کنند.این قاعده تا آنجا ادامه می یابد که تنها یک بچه برروی ترامپولین باقی بماند که بعنوان برنده اعلام می شود.

بیشتر بخوانید   دیابت

۶-گراز وحشی

بازی های ترامپولین
برای این بازی حداقل ۴ بازیکن یا بیشتر را انتخاب کنید. باید چشم یکی از بازیکنان را بست و او را در مرکز ترامپولین قرار داد. بقیه بازیکنان در اطراف بازیکن چشم بسته قرار دارند در حالی که فاصله ی کمی از او دارند. از فرد چشم بسته بخواهید که مثل دیوانه باشد. او باید سعی کند که یکی از بازیکنان را لمس کند در حالیکه بازیکنان سعی میکنند از او دور باشند. هنگامی که بازیکن چشم بسته به یک فرد دست می زند، باید حدس بزند که شخص چه کسی است. حدس درست به معنی تبادل نقش هاست و حدس غلط به این معنی است که بازیکن چشم بسته باید مجددا تعقیب کند و حدس بزند.این بازی محدودیت زمانی ندارد و تا هر زمان که بخواهید، میتوانید ادامه دهید.

۷) یک – دو – سه بشین :

بازی های ترامپولین
در این بازی ۲تا۴نفر بر روی ترامپولین می ایستند. در این بازی یک نفر باید همزمان بشمرد. هر وقت گفت بشین،همه باید بشینند و اگر همه همزمان بشینن، یکی الی دونفر در اثر نیرویی که از نشستن بازیکنان دیگر به ترامپولین وارد می شود،به سمت بالا پرتاب می شوند. چون این بازی خیلی جذاب است، همه دوست دارند این بازی را ادامه دهند.

۸) مبارزه با توپ :

بازی های ترامپولین
از دیگر بازی های ترامپولین مبارزه با توپ است که در این بازی بازیکنان را به دو تیم تقسیم کنید. یک تیم را داخل ترامپولین بفرستید و تیم دیگر را در خارج از ترامپولین قرار دهید. به هر تیم یک مقدار مساوی از توپ های فوم نرم بدهید.. هنگامی که بازی شروع می شود، تیم داخل ترامپولین باید توپ را به خارج از ترامپولین بفرستند در حالی که تیم خارج باید توپ را به داخل ترامپولین پرتاب کنند. بازی برای دو دقیقه ادامه دارد در پایان بازی، تیمی که کمترین میزان توپ در کنار آنهاست، برنده بازی هست.

بیشتر بخوانید   زمین خوردن سالمندان | هر آنچه از آسیب ها و خطرات ناشی از آن باید بدانید

۹) پاس کاری روی ترامپولین :

بازی های ترامپولین
بازیکنان به صورت یک دایره روی ترامپولین قرار می گیرند و شروع به پریدن می کنند. یک نفر که خارج از ترامپولین هست و روی زمین قرار دارد،یک توپ فوم نرم را به داخل جمعیت می اندازد. بازیکنان باید توپ را بگیرند و بین خودشون پرت کنند همزمان با اینکه در حال پریدن هستند. اگر توپ به زمین یا ترامپولین اصابت کند،، کسی که از دستش خارج شده است باید ترامپولین را ترک کند؛ مگر اینکه بازیکنانی که آن را پرتاب کرده اند، پرتاب بدی داشته باشند (یک داور انتخاب کنید تا بازی را مدیریت کند). همچنین اگر یک بازیکن پریدن او متوقف شود، بازنده است. آخرین بازیکن باقی مانده برنده است.

۱۰) شلنگ :

بازی های ترامپولین
تعداد بازیکنان بین ۲تا۵نفر. یک شخص را که بازی نمی کند، برای اسپری کردن بازیکنان دیگر با یک شلنگ انتخاب کنید. اگر همه بخواهید بازی کنید، شما می توانید شلنگ را زیر ترامپولین بگذلرید بجای اینکه یک نفر را مسئول این کار بگذارید.
اگر این بازی را انجام دهید، ممکن است روی ترامپولین بلغزید. بنابراین بهتر است که برای این بازی اطراف ترامپولین خالی باشد.

 

 

 

 

 

 

گروه تحقیق و گردآوری ایران ترامپولین 

تاریخ انتشار : ۹۶/۰۷/۰۱